Stopári v temnotách

Posts: 14 • Price: 66 CZK monthly

Stopári v temnotáchI have a voucher

Človek je ako diamant skrytý pod vrstvami kamenia a hliny a nánosov špiny, takže celý náš život je oprašovanie hliny a zmývanie špiny a potom brúsenie do svojej pravej rýdzej podoby.

1 dychom


Hovoriť o veciach vyrovnane, aj keď ide o najcitlivejšiu tému, je známka vnútornej sily.


dychové uzly


dychové uzly


sú miesta, v ktorých sa dych zadrháva; situácie, kde nevedomky prestávam dýchať, a kým sa zasa dostanem do (zdanlivej) rovnováhy, chvíľu to trvá; väčšinou sú to situácie, keď sa ma zmocňuje chiméra strachu;

strašná chiméra sa rodí v rôznych druhoch šokov; 

v závislosti na minulosti sa do môjho systému žitia vracia (či skôr ja ju pozývam?) a mojou úlohou je rozdýchať ju do voľna, aby nado mnou na úrovni bežného prežívania nemala moc;Gnothi seauton IV. - Čo ak neviem ako začať?


Neviem ako začať upratovať domácnosť svojej duše.

Tento postoj patrí egu. Ego samo nás v evolúcii vpred neposunie. Preto je žiaduce počúvať naše „hlbšie neviditeľné ja“ (môžeme stotožniť aj so svedomím alebo aj „anjelom strážnym“). Ak nevieme ako začať, položme si otázku: čo by mi práve teraz prospelo?


Gnothi seauton: Prečo


Prečo začať od seba?

Je to jednoducho moje telo. Som paňou svojho času a úsudku. Venujem ich tak, aby som bola v každej chvíli spokojná.

To sa nedá zariadiť zo dňa na deň, no keď som sa naposledy cítila stratená a myslela som na moju psychologičku, s ktorou by som to veľmi rada prebrala, uvedomila som si, že sa nemôžem spoliehať na nikoho, kto so mnou nemôže byť 24/7/365 po celý život… a to nie je nikto, okrem mňa samej.


Gnothi seauton: Ego je ako zajac – bubny ho strašia


To znamená, že aj keď si uvedomujem, že by som sa mala zbaviť napr. zlozvyku usedavého životného štýlu, nepostavím sa do pozície agresívneho mentora, ktorý nado mnou hodinu za hodinou stojí a švihá prútom a chce odo mňa intenzívny výkon pravidelný ako tabuľka. Vysnívaný sen o zdravej kondícii vtedy zdrhá ako vybubnovaný zajac.

To znamená, že aby sme uspeli vo vytrvalosti dosiahnuť určité vývojové štádium, musí zodpovednejšia časť našej bytosti vymyslieť stratégiu. Súčasťou stratégie je stať sa svojou láskavou priateľkou/láskavým priateľom, ktorá/-ý nás technikou chápavosti rovnako podporí ako povzbudí, ale ak treba, môže nás aj pokárať:


KnihoMola: Ako roztancovať stagnáciu vo vzťahu? Kľúčom môže byť porozumenie „jazykom lásky“


(5-minútové čítanie)

Kniha Päť jazykov lásky zrejme málokoho ohúri estetikou obálky. Nezaujme ani toho, kto medziľudské vzťahy považuje v živote za sekundárne. Ak si vo vzťahoch obratná/obratný ako ryba vo vode, môže byť pre teba príjemným zvedomením zručností, ktorými už dávno operuješ. Primárne je tu však táto príručka pre tých, ktorí v partnerskom vzťahu dlhodobo prestupujú na mieste, zatiaľ čo túžia po vývoji, ale nevedia ako na to.


Gnothi seauton III. - Úsilie


Úsilie

Bez tohto pohonu zostaneme vo vnútornom dialógu stáť ako auto s prázdnou nádržou. Ak stojíme vo vnútornom dialógu, dosť to brzdí osobnostnú evolúciu. Vývoj bez úsilia nie je možný.

Vývoj môžeme chápať ako zušľachťovanie vlastnej bytosti – osobnosti a tela. Aby sme sa mohli zušľachťovať, musíme poznať, čo nám robí dobre a čo nám robí zle, pokúsiť sa zaznamenať odtiene našich vnemov a stavov, ktoré v nás vyvolávajú rôzne zážitky.


Gnothi seauton II. - Ave Sebareflexia


Sebareflexia

je základný pojem tejto príručky

Rozhodnutie písať si denník je záväzok (ten najlepší!), aký osoba môže sama voči sebe vykonať.

Táto osoba prijíma za nanajvýš relevantnú skutočnosť, že je mnohoúrovňovou bytosťou a že záznam o vlastnom prežívaní v pravidelných intervaloch osamote slúži ako upratovanie. Na upratovanie domácnosti si, samozrejme, čas vyhradzujeme – prečo na upratovanie domácnosti duše nie? Odpoveď znie áno, vyhradzujeme, je to právo sväté a povinnosť. Už žiadne výhovorky.

Kto sa chce mať dobre, musí na sebe pracovať, musí poznať sám seba – mať so sebou priateľský, ideálne milenecký vzťah. A to chce čas. Mapou na tejto celoživotnej trase je denník.